Jasser des Jahres 2017 2018 2019 2020 2021

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 René 1441 21626 15.01 112 121 51 32
2 Kaegi 1224 15692 12.82 90 97 38 30 1
3 Mullzk 1139 14524 12.75 102 114 107 38 1
4 Andy 937 11869 12.67 72 70 16 25
5 Huebi 548 7400 13.50 66 53 15 20
6 Spahni 561 6916 12.33 103 54 27 16
7 Tara 279 3788 13.58 75 35 25 9
8 Achim 255 3443 13.50 64 29 11 8
9 Ändu 168 1896 11.29 59 17 7 5
10 Dani 56 789 14.09 54 4 2 2
Total 6608 87943 112 594 299 185 1 1
Schnitt 660.80 8794.30 13.31 59.40 29.90 18.50 0.10 0.10

Neuste Runde: 18.11.19
Mail an alle Jasser