Jasser des Monats
April 2022 May 2022 June 2022 July 2022 August 2022

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Huebi 36 408 11.33 39 1 6 2
2 Andy 38 448 11.79 63 1 1 1
3 Kaegi 84 1057 12.58 65 9 1 4
4 René 74 1082 14.62 73 7 3 4
5 Spahni 26 381 14.65 54 2 1
6 Mullzk 68 1007 14.81 62 7 5 1
7 Tara 10 159 15.90 37 2 1
Total 336 4542 73 29 18 11 1
Schnitt 48.00 648.86 13.52 4.14 2.57 1.57 0.14

Neuste Runde: 24.06.22
Mail an alle Jasser