Jasser des Monats
September 2019 October 2019 November 2019 December 2019 January 2020

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 40 442 11.05 49 5 1
2 Tara 16 181 11.31 39 3 1
3 Kaegi 56 803 14.34 44 9 1 3
4 Spahni 36 526 14.61 50 4 1
5 Mullzk 72 1096 15.22 102 9 5 5
6 Huebi 56 877 15.66 50 5 1 1
7 René 92 1500 16.30 69 9 2 1
Total 368 5425 102 41 14 11
Schnitt 52.57 775.00 14.74 5.86 2.00 1.57

Neuste Runde: 14.11.19
Mail an alle Jasser