Jasser des Monats
July 2020 August 2020 September 2020 October 2020 November 2020

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Tara 40 356 8.90 44 4 8 1
2 Mullzk 80 957 11.96 52 6 6 1
3 Kaegi 60 786 13.10 64 4 1 1
4 Spahni 40 554 13.85 66 4 3
5 René 80 1179 14.74 72 11 6 1
6 Achim 20 431 21.55 82 1
Total 320 4263 82 29 25 4
Schnitt 53.33 710.50 13.32 4.83 4.17 0.67

Neuste Runde: 25.09.20
Mail an alle Jasser