Jasser des Jahres 2017 2018 2019 2020 2021

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Ändu 168 1896 11.29 59 17 7 5
2 Spahni 637 7925 12.44 103 65 33 17
3 Kaegi 1448 18184 12.56 90 120 46 46 1
4 Andy 1101 13989 12.71 72 90 19 29
5 Mullzk 1321 16968 12.84 102 134 121 44 1
6 Huebi 604 8135 13.47 66 61 17 24
7 Achim 269 3693 13.73 64 30 12 9
8 Dani 56 789 14.09 54 4 2 2
9 Tara 337 4805 14.26 82 40 30 9
10 René 1619 24178 14.93 112 140 61 34
Total 7560 100562 112 701 348 219 1 1
Schnitt 756.00 10056.20 13.30 70.10 34.80 21.90 0.10 0.10

Neuste Runde: 12.12.19
Mail an alle Jasser