Jasser des Jahres 2016 2017 2018 2019 2020

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Ändu 252 2946 11.69 54 18 8 9
2 Andy 1340 15704 11.72 121 103 52 34 1
3 Spahni 820 9654 11.77 74 59 59 21
4 Dani 149 1793 12.03 54 10 7 4
5 Huebi 738 9103 12.33 84 64 34 25
6 Kaegi 1357 16758 12.35 81 123 39 31 2
7 Mullzk 1000 12356 12.36 77 111 93 26
8 Achim 804 10374 12.90 91 56 55 27
9 Tara 164 2351 14.34 54 12 12 9
10 René 1684 25485 15.13 107 165 31 47 1
Total 8308 106524 121 721 390 233 1 3
Schnitt 830.80 10652.40 12.82 72.10 39.00 23.30 0.10 0.30

Neuste Runde: 18.11.19
Mail an alle Jasser