Jasser des Monats
August 2021 September 2021 October 2021 November 2021 December 2021

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Kaegi 28 303 10.82 47 5 2
2 Huebi 16 192 12.00 58 1 1
3 Mullzk 12 164 13.67 37 2 2 1
4 Andy 16 229 14.31 38 1 1
5 René 44 657 14.93 63 3 3 3
6 Spahni 32 525 16.41 63 1
7 Tara 28 592 21.14 55 3 4
Total 176 2662 63 15 10 8
Schnitt 25.14 380.29 15.12 2.14 1.43 1.14

Neuste Runde: 11.08.22
Mail an alle Jasser