Jasser des Monats
March 2022 April 2022 May 2022 June 2022 July 2022

Rang Jasser Spiele Differenz Schnitt Max Rösi 2xRösi Versenkt Match H.Match Dähler-Ris
1 Andy 24 244 10.17 20 3 3
2 Chramli 24 272 11.33 32 2 1 1
3 Kaegi 24 325 13.54 57 3 1
4 René 24 397 16.54 24 3 1
Total 96 1238 57 11 6 1
Schnitt 24.00 309.50 12.90 2.75 1.50 0.25

Neuste Runde: 04.05.22
Mail an alle Jasser